alt

Pred nekoliko hiljada zadovoljnih Krupljana i Krupljanki, njihovih gostiju iz susjednih op?ina, ali i iz mnogo evropskih i zemalja svijeta, u subotu su sve?anim proglašenjem najboljih završeni 33. Unski la?ari.

Manifestacija koja je nastala sedamdesetih godina kao turisti?ki projekt Turisti?ke zajednice op?ine Bosanaska Krupa na ?elu sa Sabahudinom Mahi?em, veoma brzo je postala prepoznatljiva na prostoru bivše Jugoslavije i prvi brend op?ine Bosanska Krupa. Poslijeratna doga?anja uslovila su da nakon nekoliko dobro organizovanih Unskih la?ara, taj doga?aj izgubi na kvaliteti, naro?ito kada je u pitanju utrka tradicionalnim unskim la?ama.

Nakon Unskih la?ara prošle godine, ?vrsto je odlu?eno da se ovoj manifestaciji vrati stari sjaj. Prije svega da se ona vrati u duše stanovnika op?ine Bosanska Krupa, da se da dodatni impuls u osnaivanju manifestacije tradicionalnim unskim la?ama, uz nove plastificirane koje su postale poslijeratna novina u la?arenju i da se mladima, na kojima po?iva budu?nost la?arenja Unom, pokae da su Unski la?ari manifestacija koja pri?a najljepše pri?e o duhu sportskog i ivotnog plova rijekom Unom u Bosanskoj Krupi.

Za godinu dana pripreme i predanog rada, Organizacioni odbor na ?elu sa na?elnikom Op?ine Arminom Halitovi?em je to uspio. Brojni su pojedinci i ustanove koji su stali uz organizatore „Unskih la?ara“ i pomogli im, svako na svoj na?in. Zasluga na tehni?kom dijelu izvanredne organizacije 33. Unskih la?ara, uz brojne pojedince, ide ?lanovima Kanu kluba „Kormoran“. Osim škole kajaka ovoga ljeta i 60 mladih koji su savladali vještine kajakaštva, oni su, što bi se reklo sa obrazom, pripremili i odradili ovogodišnju sportsko-turisti?ku manifestaciju „Unskih la?ara“.

U tradicionalnim la?ama najbolji su bili ?lanovi ekipe „Huka Omer“: Refik i Husnija Buimki?, Nedad Hadi? i Asmir Hadipaši?, osvojili medalje, priznanja i prelazni pehar i nov?anu nagradu od hiljadu KM.

Drugo mjesto u ovoj kategoriji pripalo je ekipi pod nazivom „Otpisani“ sa Nesudom Karaibrahimovi?em, Alom Hukanovi?em, Denisom Husarevi?em i Fikretom Muši?em, sa nagradom od 600 KM, dok su tre?i bili ?lanovi ekipe „Karavan“ sa Amirom Mulali?em, Samirom Mahi?em, Kenanom Velagi?em i Edinom Pali?em.

Kada je u pitanju utrka u kategoriji brzinskih la?a, pobjednici su ?lanovi ekipe „Babluk“: Adis Hukanovi?, Kenan Buimki? i Emir i Aldin Šari?. Drugi su bili ?lanovi ekipe „Buimki?“: Armin, Edin i Ahmed Buimki? i Ami Hukanovi?, a tre?e la?ari ekipe „Smr?a“: Almir Beganovi?, Ajdin Krupi?, Kemal Pori? i Nermin Muji?. Nagrade im je ispred Vlade USK-a, koja je sa Op?inom Bosanska Krupa bila ovogodišnji pokrovitelj, uru?io ministar Amir Daji?.

Zahvalnice i priznanja dobili su ?lanovi dvije ekipe ratnih vojnih invalida: RVI (Ramiz Gerdijanovi?, Ibrahim Hasanovi?, Sead Ezi? i Irfan Hadipaši?) i RVI 390% (Amir Hasi?, Samir Gaševi?, Emir Kahri? i Hasan Kova?evi?) koje su uspješno odveslale utrku, gotovo rame uz rame sa pobjednicima.

Posebna priznanja uru?ena su i djevojkama, Ilmi Bapi? i Hermini Pali? koje su u?estvovale u ovogodišnjem la?arskom takmi?enju u utrci prvog dana brzinskim la?ama za kadete i sa svojom ekipom, u kojoj su još bili Adis Hukanovi? i Amar Pašali? („DIDO“) osvojile drugo mjesto. Tre?e mjesto u ovoj kategoriji pripalo je ekipi „Buimki?i“ (?amil Bajramovi?, Silvio Štancl, Muhamed Osmanagi? i Sabahudin Pašali?).Pred nekoliko hiljada zadovoljnih Krupljana i Krupljanki, njihovih gostiju iz susjednih op?ina, ali i iz mnogo evropskih i zemalja svijeta, u subotu su sve?anim proglašenjem najboljih završeni 33. Unski la?ari.

Manifestacija koja je nastala sedamdesetih godina kao turisti?ki projekt Turisti?ke zajednice op?ine Bosanaska Krupa na ?elu sa Sabahudinom Mahi?em, veoma brzo je postala prepoznatljiva na prostoru bivše Jugoslavije i prvi brend op?ine Bosanska Krupa. Poslijeratna doga?anja uslovila su da nakon nekoliko dobro organizovanih Unskih la?ara, taj doga?aj izgubi na kvaliteti, naro?ito kada je u pitanju utrka tradicionalnim unskim la?ama.

Nakon Unskih la?ara prošle godine, ?vrsto je odlu?eno da se ovoj manifestaciji vrati stari sjaj. Prije svega da se ona vrati u duše stanovnika op?ine Bosanska Krupa, da se da dodatni impuls u osnaivanju manifestacije tradicionalnim unskim la?ama, uz nove plastificirane koje su postale poslijeratna novina u la?arenju i da se mladima, na kojima po?iva budu?nost la?arenja Unom, pokae da su Unski la?ari manifestacija koja pri?a najljepše pri?e o duhu sportskog i ivotnog plova rijekom Unom u Bosanskoj Krupi.

Za godinu dana pripreme i predanog rada, Organizacioni odbor na ?elu sa na?elnikom Op?ine Arminom Halitovi?em je to uspio. Brojni su pojedinci i ustanove koji su stali uz organizatore „Unskih la?ara“ i pomogli im, svako na svoj na?in. Zasluga na tehni?kom dijelu izvanredne organizacije 33. Unskih la?ara, uz brojne pojedince, ide ?lanovima Kanu kluba „Kormoran“. Osim škole kajaka ovoga ljeta i 60 mladih koji su savladali vještine kajakaštva, oni su, što bi se reklo sa obrazom, pripremili i odradili ovogodišnju sportsko-turisti?ku manifestaciju „Unskih la?ara“.

U tradicionalnim la?ama najbolji su bili ?lanovi ekipe „Huka Omer“: Refik i Husnija Buimki?, Nedad Hadi? i Asmir Hadipaši?, osvojili medalje, priznanja i prelazni pehar i nov?anu nagradu od hiljadu KM.

Drugo mjesto u ovoj kategoriji pripalo je ekipi pod nazivom „Otpisani“ sa Nesudom Karaibrahimovi?em, Alom Hukanovi?em, Denisom Husarevi?em i Fikretom Muši?em, sa nagradom od 600 KM, dok su tre?i bili ?lanovi ekipe „Karavan“ sa Amirom Mulali?em, Samirom Mahi?em, Kenanom Velagi?em i Edinom Pali?em.

Kada je u pitanju utrka u kategoriji brzinskih la?a, pobjednici su ?lanovi ekipe „Babluk“: Adis Hukanovi?, Kenan Buimki? i Emir i Aldin Šari?. Drugi su bili ?lanovi ekipe „Buimki?“: Armin, Edin i Ahmed Buimki? i Ami Hukanovi?, a tre?e la?ari ekipe „Smr?a“: Almir Beganovi?, Ajdin Krupi?, Kemal Pori? i Nermin Muji?. Nagrade im je ispred Vlade USK-a, koja je sa Op?inom Bosanska Krupa bila ovogodišnji pokrovitelj, uru?io ministar Amir Daji?.

Zahvalnice i priznanja dobili su ?lanovi dvije ekipe ratnih vojnih invalida: RVI (Ramiz Gerdijanovi?, Ibrahim Hasanovi?, Sead Ezi? i Irfan Hadipaši?) i RVI 390% (Amir Hasi?, Samir Gaševi?, Emir Kahri? i Hasan Kova?evi?) koje su uspješno odveslale utrku, gotovo rame uz rame sa pobjednicima.

Posebna priznanja uru?ena su i djevojkama, Ilmi Bapi? i Hermini Pali? koje su u?estvovale u ovogodišnjem la?arskom takmi?enju u utrci prvog dana brzinskim la?ama za kadete i sa svojom ekipom, u kojoj su još bili Adis Hukanovi? i Amar Pašali? („DIDO“) osvojile drugo mjesto. Tre?e mjesto u ovoj kategoriji pripalo je ekipi „Buimki?i“ (?amil Bajramovi?, Silvio Štancl, Muhamed Osmanagi? i Sabahudin Pašali?).

BOSOTOKA.NET Novosti Op?ina Bos.Krupa Odrani 33. Unski la?ari u Bosanskoj Krupi, prvo mjesto i najve?u nagradu osvojila ekipa Huka Omer