BOSOTOKA.NET - Info portal Bosanske Otoke

altSindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja donijeli su danas Odluku o organiziranju štrajka upozorenja na podru?ju cijele Federacije BiH u ponedjeljak 5. marta. U Tuzlanskom kantonu tada ?e po?eti generalni štrajk, koji je u obrazovnim institucijama u Kantonu 10 u toku ve? mjesec dana.

Ovakvu odluku donijeli su Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine (SSOOiO) i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (SSVOONK) BiH.

Kako su u Odluci obrazloili, brojni su razlozi za takav potez jer su nadlene upozoravali na ovakav mogu?i scenariji i prije dva mjeseca, budu?i da je primjetan loš ekonomsko-socijalni poloaj zaposlenih u obrazovanju, a vlade pojedinih kantona samovoljno su odlu?ile da sindikalnim ?lanovima umanje pla?e.
Ostali razlozi su, kako tvrde, destrukcija obrazovnog sistema, odnosno prenošenje nadlenosti obrazovanja na nie nivoe vlasti, ali i podrška ?lanovima sindikata na podru?ju Kantona 10, Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona koji su ve? u procesu organizacije i provo?enja štrajka.
Na današnjoj pres-konferenciji organiziranoj tim povodom predsjednik SSOOiO BiH Selvedin Šatovori? najavio je da ?e štrajk upozorenja u osam kantona biti organiziran od 12 do 12.30 sati. Za to vrijeme u?enici ?e biti u u?ionicama, ali ne?e biti organizirane nastave.
Tako?er, predsjednik SSVOONK BiH ?evad Hadi? naglašava da prosvjetni radnici ne mogu prihvatiti da se bez njihove saglasnosti i bez dijaloga s ministarstvima obrazovanja i vladama u kantonima smanjuju pla?e prosvjetnim radnicima, dok troškovi ivota neprestano rastu te poziva da se prestane sa štednjom u ovom sektoru.
O situaciji u Kantonu 10 danas je javnost upoznala predstavnica sindikata Sanela Popovi?. Posebno je potcrtala da ovaj kanton 14 mjeseci nema formiranu vlast zbog ?ega je nerealno o?ekivati pove?anje pla?a, a posljednju su primili u januaru.
Popovi? tvrdi da su sindikati pokušavali uspostaviti komunikaciju s nadlenima, ali to se nije moglo desiti zbog ?ega su nakon ispunjenja svih uvjeta stupili u generalni štrajk, da bi Vlada protiv sindikata pokrenula tubu. No, Popovi? naglašava da ih je to samo oja?alo u borbi za njihova prava.
Predsjednici sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona (USK) i Tuzlanskog kantona Mustafa ?atakovi? i Mirzet Pozderovi? tako?er tvrde da su na sve na?ine pokušali ostvariti dijalog s predstavnicima vlada, ali da je u USK-u vlast “zabetonirala reformske procese”.
“Vlada je predloila smanjenje plata prosvjetnim radnicima za 6,5 posto što ?e zna?iti da ?e nastavnici u osnovnim školama imati 715 KM platu, a profesori u srednjim 830, a najavljeno je i ukidanje regresa”, pojašnjava Pozderovi?.
U Kantonu Sarajevo do smanjenja nije došlo, ali Faruk Bešli?, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja KS-a, naglašava da se ovaj kanton eli solidarizirati s kolegama budu?i da je o?ekivati da se sli?an scenarij desi i u KS-u.

Izvor informacije: FENA

Ažurirano Petak, 02 Mart 2012 18:31

Ovaj frajer?i? eli da poljubi malenu slatkicu, ali ona se ne da! Gura svog udvara?a vrlo surovo! Ni padovi na guzu nisu ga obeshrabrili, pa je nastavio sa pokušajima...alt

(Smedia)
Ažurirano četvrtak, 10 Maj 2012 15:50

Ibrakadabra danas postaje "svetac" i rekorder

Ukoliko napusti Milan, do?i ?e se do cifre oko 200 miliona eura koliko su Ajax, JUventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG potrošili na Ibru
alt
Danas bi trebala završiti saga zvana Zlatan Ibrahimovi?, koji bi trebao po sedmi put promijeniti klub. Šve?anin bi danas trebao staviti potpis ugovor sa PSG-om i tako postati igra? na kojeg je najviše izdvojeno novca pri prelasku iz jednog kluba u drugi u historiji. Ukoliko napusti Milan, do?i ?e se do cifre oko 200 miliona eura koliko su Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG potrošili na Ibru, a rekorder je bio Nicolas Anelka.
Milan i PSG su dogovorili sve detalje, ali se i dalje pregovara oko plate Ibrahimovi?a u novom klubu.
„Mislim da bi u utorak mogli uivati. Utorak ?e biti veliki dan za PSG, jer bi trebali dovesti jednog od najboljih nogometaša današnjice“, kazao je Leonardo, sportski direktor Pariana.
(scsport)

alt
Jednu knjiaru u ameri?koj saveznoj dravi Ohajo navodno pohodi duh djeteta koje dodiruje posjetioce i pomjera stvari. Vlasnik tvrdi da je video kako se predmeti pomjeraju sami od sebe, a kupci da su osjetili ne?iji dodir iako nikog nije bilo u blizini.
Ljubitelji paranormalnog zamijenili su ljubitelje knjiga u jednoj knjiari u ameri?koj saveznoj dravi Ohajo pošto se pro?ulo da to mjesto pohodi duhdeteta koje dodiruje posjetioce i pomjera stvari.
U potrazi za ovakvim pri?ama,knjiaru je posjetila i ekipa TV emisije Haunted Colector koju je zaintrigirala pri?a vlasnika koji tvrdi da je video kako se predmeti pomjeraju sami od sebe, ali i kupaca koji tvrde da su osjetili ne?iji dodir iako nikog nije bilo u blizini.
Da li je sve to istina ili samo namještaljka prosudite sami poslije snimka na kojem se vidi i kako se jedna loptica pomjera.
(Kurir)

U kabinetu op?inskog na?elnika Armina Halitovi?a, danas je uprili?eno potpisivanje Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva „400+“, a prema programu zapošljavanja mladih bez radnog iskustva koji je sufinansiran od strane Op?ine Bosanska Krupa.Vrijednost kompletnog projekta je šest miliona USD (oko 10 miliona KM), a finansiran je od strane španske Vlade putem Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva. Kako bi se postigli bolji rezultati YERP projekt je implementiran od strane pet UN agencija.

Ranije je tim povodom u posjeti bosanskokrupskoj op?ini boravila delegacija UNDP-a, kada je
na?elnik Halitovi? potpisao Sporazum kojim je Op?ina Bosanska Krupa odvojila 15.000 KM, te time potvrdila svoje u?eš?e i opredjeljenje u pogledu realizacije projekta.

Svrha projekta je da zadri mlade u BiH i prui im maksimalnu pomo? u usavršavanju, sticanju neophodnih znanja i vještina, kako bi svojom konkurentnoš?u na trištu rada pronašli odgovaraju?i posao.

Po javnom pozivu za u?eš?e u ovom programu odabrano je pet poslodavaca, kod kojih je priliku za radno iskustvo dobilo sedam mladih sa podru?ja op?ine Bosanska Krupa. Petero sa visokom, a dvoje sa srednjom stru?nom spremom.

S obzirom da ?e YERP projekt, u kojem u?estvuje i Op?ina Bosanska Krupa  i Zavodi za zapošljavanje sufinansirati njihove neto plate, ovo ?e biti ujedno i prilika za poslodavce da poja?aju svoje redove mladim kadrom za koji ?e pla?ati samo doprinose.KABINET NA?ELNIKA OP?INE BOSANSKA KRUPA

Stranica 242 od 801

BOSOTOKA.NET